Projektový manažment

Naše projekty

projektova-cinnost gergisak

GERGISAK, s.r.o.

Rodinný Dom s 2 bytmi
Kalinkovo
pozícia: inžiniering
od 4/2020 - 12/2020

investičné náklady
170 tis. €

 • Kúpa pozemku
 • Projekcia a inžinierska činnosť
 • Výstavba
 • Predaj
projektovy manazment gergisak

MINT Investments

Polyfunkčný objekt
Rezidencia Bottova
pozícia: inžiniering
12/2017 - 12/2018

investičné náklady
12 mil. €

 • Obstaranie vstupných podkladov pre projekciu
  (inžinierske siete, pasporty susedných stavieb, iné podklady ... )
 • Zabezpečovanie komplet inžinierskej činnosti (územné rozhodnutie)
 • Koordinácia projektu s development manažérom stavby a projekciou
 • Zabezpečenie distribučných zmlúv do energetických sústav
 • Vybavovanie súhlasov od susedov k stavbe, zabezpečenie nájomných zmlúv a zmlúv o vecných bremenách
inzinierska-cinnost gergisak

HB Reavis

Polyfunkčný objekt
Rezidencia XZY
pozícia: inžiniering
3/2008 - 3/2014

investičné náklady
 

 • Zabezpečovanie kolaudácii časti stavieb a fit-out priestorov
 • zabezpečovanie stavebných povolení pri rekonštrukciách stavieb
 • riešenie sťažností nájomníkov
 • podpora inžinieringu pri due diligence pri predaji budov
 • obstaranie vstupných podkladov pre projekciu
  (inž. siete, pasporty susedných stavieb, iné podklady)
 • zabezpečovanie komplet inžinierskej činnosti
  (územné povolenia, stavebné povolenia, užívacie povolenia)
 • realizačný inžiniering
  (zabezpečovanie POD, rozkopávky, užívanie verejného priestranstva)
 • koordinácia projektu s development manažérom stavby a projekciou
 • zabezpečenie distribučných zmlúv do energetických sústav
 • vybavovanie súhlasov od susedov k stavbe, zabezpečenie nájomných zmlúv a zmlúv o vecných bremenách
 • odovzdávanie stavebných objektov verejného charakteru správcom, zabezpečovanie zmlúv a znaleckých posudkov

© 2022 - gergisak.sk - All Right Reserved   |   - web

Top