Projektový manažment

O Nás

Spoločnosť Gergišák, s.r.o. bola založená v roku 2014. Našou hlavnou aktivitou je výkon inžinierskej činnosti, ktorej sa profesionálne venujeme už od roku 2008. Ďalej klientom poskytujeme služby projektového manažmentu v developerskom procese, vieme zabezpečiť projekt od jeho prípravnej fázy, t.j. vyhľadanie územia, posúdenie vhodnosti lokality, prepočet ekonomickej stránky projektu, jeho projekčnú časť, prípravnú fázu realizácie a aj jeho realizáciu. Máme vybudované kontakty na tím odborníkov. Špecializujeme sa najmä na okolie Bratislavy.

© 2022 - gergisak.sk - All Right Reserved   |   - web

Top