Projektový manažment

O Nás

Spoločnosť Gergišák, s.r.o. bola založená v roku 2014. Našou hlavnou aktivitou je výkon inžinierskej činnosti, ktorej sa profesionálne venujeme už od roku 2008. Ďalej klientom poskytujeme služby projektového manažmentu v developerskom procese, vieme zabezpečiť projekt od jeho prípravnej fázy, t.j. vyhľadanie územia, posúdenie vhodnosti lokality, prepočet ekonomickej stránky projektu, jeho projekčnú časť, prípravnú fázu realizácie a aj jeho realizáciu. Máme vybudované kontakty na tím odborníkov. Špecializujeme sa najmä na okolie Bratislavy.

Naša činnosť

projektova-cinnost gergisak

Projektová činnosť

Pre investorov na základe ich požiadaviek vieme zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie jednoduchých stavieb so všetkými potrebnými profesiami. Teda hlavne projektovú dokumentáciu pre zlúčené územné a stavebné konania, ohlášky drobných stavieb a pod. ...

Viac
projektovy manazment gergisak

Projektový manažment

V rámci projektového manažmentu zastupujeme potenciálnych investorov pri celom investičnom procese v stavebníctve. Pre investora zabezpečíme vypracovanie projektovej dokumentácie a s tým súvisiace povoľovacie činnosti. Výber dodávateľov, ich koordinácia, riadenie a dohľad nad vykonanou kvalitou práce ...

Viac
inzinierska-cinnost gergisak

Inžinierska činnosť

Inžinierskej činnosti sa venujeme od roku 2008, pričom sme participovali na viacerých významných projektoch v Bratislave. Vykonávanie inžinierskej činnosti je našou primárnou aktivitou, v ktorej zastupujeme investora v plnom rozsahu počas celého investičného procesu. ...

Viac

Vybrané projekty

projekt nazov miesto

GERGISAK, s.r.o.

Rodinný Dom s 2 bytmi
Kalinkovo
pozícia: inžiniering
od 4/2020 - 12/2020

investičné náklady
170 tis. €

Viac
projekt nazov miesto

MINT Investments

Polyfunkčný objekt
Rezidencia Bottova
pozícia: inžiniering
12/2017 - 12/2018

investičné náklady
12 mil. €

Viac
projekt nazov miesto

HB Reavis

Polyfunkčný objekt
Rezidencia XZY
pozícia: inžiniering
3/2008 - 3/2014

investičné náklady
 

Viac

Kontakty

logo gergisak g gold

Gergisak, s.r.o.

Kvetná 1505/4B
900 41 Rovinka
Slovakia

IČO: 47763361
DIČ: 2024094908
IČ DPH: SK 2024094908

Tel.: +421 917 612 925
Mail: info@gergisak.sk

Zavolajte nám
Napíšte nám

© 2022 - gergisak.sk - All Right Reserved   |   - web

Top